Belépés közjegyzőknek

Űrlapok, Nyomtatványoka) Űrlap (hiteles másolat, kivonat, vagy bizonyítvány kiadása iránti kérelem magánszemélyek, valamint gazdasági társaságok és egyéb jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére) az illetékes területi közjegyzői levéltár felé:

b) Elektronikus ügyintézés esetén a levéltári kérelem elektronikus aláírással ellátott levéltári ÁNYK űrlaponm vagy iForm nyomtatvány kitöltésével terjeszthető elő cégkapun/ügyfélkapun keresztül. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSRÓL (2022.12.17)

Ezúton is tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 451/2021. (XII. 19.) Korm. rendelet 155. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) A 115. § 2021. december 31-én hatályos rendelkezéseit az Országos Bírósági Hivatal, a bíróságok, a közjegyzők és a közjegyzői kamarák részére történő ÁNYK-űrlapok benyújtására 2021. december 31-ét követően is alkalmazni kell.”
A módosító rendelkezés 2022. január 1-jén lép hatályba.
Ez azt jelenti, hogy az elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy azt választó ügyfelek 2021. december 31. után is a MOKK által rendszeresített ÁNYK-űrlapokat kötelesek használni.

c) Nyomtatvány a Magyar Ügyvédi Kamara és a magyar konzuli tisztviselő által készített végintézkedés MOKK részére történő bejelentéséhez