Belépés közjegyzőknek

Területi közjegyzői kamarák


Az egyes területi közjegyzői kamarák elérhetőségeit A területi közjegyzői kamarák elérhetőségei (Kapcsolat > A területi közjegyzői kamarák elérhetőségei) menüpont alatt találja meg.

A közjegyző kinevezésével, a közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt pedig a kamarai névjegyzékbe történő bejegyzésével válik a kamara tagjává. A közjegyzők teljes körű aktív és passzív választójoggal rendelkeznek, a közjegyzőhelyettesek aktív választójoga teljes körű, de a kamara elnökévé vagy elnökhelyettesévé nem választhatóak.

A területi kamara legfőbb szerve a területi kamara ülése, melyet évente legalább egyszer össze kell hívni. Az ülés dönt a területi kamara költségvetéséről, a kamarai hozzájárulásról, a kamara munkatervéről, négyévente megválasztja a területi kamara elnökségét, elnökét, elnökhelyetteseit, illetve kétévente annak közjegyzőhelyettes tagjait. A területi kamara a tevékenységét a legalább havonta ülést tartó elnökségen keresztül fejti ki.

Az elnökség kizárólagos feladatkörébe tartozik különösen az, hogy

- felügyeletet gyakorol a területi kamarához tartozó közjegyzők, közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek ügyvitele, hivatali működése és magatartása felett,

- dönt a területi kamara ülésének összehívásáról,

- megválasztja a közjegyzői fegyelmi bíróságok közjegyző tagjait és a vizsgálóbiztosokat,

- fegyelmi eljárást kezdeményez a közjegyző ellen,

- közreműködik a közjegyzői állások betöltésében,

- javaslatot tesz az új közjegyzői székhelyre pályázó közjegyzők közül a kinevezendő új közjegyzőre,

- intézi a panaszügyeket.

Mint az a fentiekből következik, az egyes közjegyzőkkel szembeni panaszokat az ügyfelek a közjegyző székhelye szerint illetékes területi kamaránál kezdeményezhetik. A területi kamarák illetékessége elsősorban a törvényszékek illetékességi területéhez (lényegében a megyehatárokhoz) igazodnak.


A Budapesti Közjegyzői Kamara (BKK) (Kapcsolat > A területi Közjegyzői kamarák elérhetőségei > Budapesti Közjegyzői Kamara (BKK)) a Fővárosi, a Tatabányai, a Balassagyarmati és a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területén működik.

Cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 33. II/5.

Telefon: +36 1 312 1695, +36 1 269 1440

Fax: +36 1 353 2230

Honlap: http://bpkk.hu

E-mail: bkk@mokk.hu


A Győri Közjegyzői Kamara (GYKK) (Kapcsolat > A területi Közjegyzői kamarák elérhetőségei > Győri Közjegyzői Kamara (GYKK)) a Győri, a Szombathelyi, a Veszprémi és a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területén működik.

Cím: 9021 Győr, Árpád út 16. fsz. 5.

Postacím: 9002 Győr, Postafiók 534.

Telefon: +36 96 618 974

Fax: +36 96 618 975

Honlap: http://www.gykkamara.hu

E-mail: gykk@mokk.hu


A Miskolci Közjegyzői Kamara (MKK) (Kapcsolat > A területi Közjegyzői kamarák elérhetőségei > Miskolci Közjegyzői Kamara (MKK)) a Miskolci, a Debreceni, az Egri és a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén működik.

Cím: 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6.

Postacím: 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6.

Telefon: +36 46 507 458

Fax: +36 46 507 459

Honlap: http://www.mkkamara.hu

E-mail: mkk@mokk.hu


A Pécsi Közjegyzői Kamara (PKK) (Kapcsolat > A területi Közjegyzői kamarák elérhetőségei > Pécsi Közjegyzői Kamara (PKK)) a Pécsi, a Székesfehérvári, a Kaposvári és a Szekszárdi Törvényszék illetékességi területén működik.

Cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 2.

Postacím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 2.

Telefon: +36 72 325 406

Fax: +36 72 325 406

Honlap: http://www.pkkamara.hu

E-mail: pkk@mokk.hu


A Szegedi Közjegyzői Kamara (SZKK) (Kapcsolat > A területi Közjegyzői kamarák elérhetőségei > Szegedi Közjegyzői Kamara (SZKK)) a Kecskeméti, a Gyulai, a Szegedi és a Szolnoki Törvényszék illetékességi területén működik.

Cím: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 14. I/1.

Postacím: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 14. I/1.

Telefon: +36 62 540 358

Fax: +36 62 540 358

Honlap: http://szkk.hu/

E-mail: szkk@mokk.hu