Belépés közjegyzőknek

TÁJÉKOZTATÓ A HITELES FORDÍTÁST KÉSZÍTŐ SZEMÉLYEKRŐL ÉS SZERVEKRŐL, AMELYEK ESETÉBEN AZ ALÁÍRÁSOK ÉS BÉLYEGZŐLENYOMATOK MINTÁJA MÁR A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA RENDELKEZÉSÉRE ÁLLA Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) a közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratokat, továbbá az ezekről készített hiteles fordításokat hitelesíti, illetve látja el Apostille tanúsítvánnyal.
Erre figyelemmel a MOKK kizárólag akkor jogosult hitelesítéssel, illetve Apostille tanúsítvánnyal ellátni a hiteles fordítást, ha a hiteles fordítás alapjául fekvő közokirat közjegyző által készített vagy hitelesített okirat.

E követelmény mind az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, mind pedig a szakfordítók által készített hiteles fordítások esetében fennáll.

A hiteles fordításra jogosult szervek és személyek felsorolását a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet (a továbbiakban: a rendelet) tartalmazza. A rendelet 5. §-a szerint hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

Eltérő rendelkezést tartalmaz azonban a rendelet 6/A. §-a, amely kimondja, hogy cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

Ez alapján szakfordító vagy szakfordító-lektor által készített fordítás, csak akkor minősül hiteles fordításnak, ha az megfelel a rendelet által megkívánt többletkövetelményeknek (cégkivonat fordítása, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő fordítása).

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

A MOKK rendelkezésére áll az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda bélyegzőlenyomata, valamit valamennyi hiteles fordítás készítésére jogosult fordító aláírása, melyek a következőek:

Fordítóiroda

Cím

Elérhetőség

Fordítók

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

1062 Budapest,
Bajza u. 5

+36-1-428-9600

Alföldi Brigitta

Andrási Renáta Eszter

Árki Gabriella

Arnold Tamásné

Balázsné Kiss Judit

Bálint József

Bálint Orsolya

Barna Attila

Bata Erika

Bernschützné Mundweil Anita

Bócsik Ágnes

Boros Ágnes

Bozsik Bernadett

Budavári Krisztina

Buknicz Anita

Csákvári Antal

Csányi-Siffel Enikő

Danó-Petruska Mária

Dériné Árki Gabriella

Dihen Judit

Dr. Belényi Andrea

dr. Elter István

dr. Galli Péter

dr. Grezsu Katalin

Dr. Jávorfi Anzsé

Dr. Kaposiné Győri Ágnes

dr. Kisfaludy Zoltán

Dr. Kovács Tímea

dr. Lieber Péter

Dr. Németh Gabriella

dr. Pozsonyi László

Dr. Rusznák Tamás

dr. Szabó Gábor

Faragó Éva

Farkas Klaudia

Fodorné Vrana Zsuzsanna

Gerzsenyi Erika

Goda Erzsébet Katalin

Gombos Tünde

Gömöriné Olasz Judit

Guelmino Szilvia

Gregorich Adrienn

Halmai Petra

Hemeleinné Kiszely Katalin

Horváth Ildikó

Horváth Melody

Horváth Péter

Huszár Zsófia

Jakab Károlyné

Jakobsen Bertalanné

Jobba Magdolna

Józsa Ildikó

Juhász Ildikó

Kádárné Onder Zsuzsanna

Kálló Anna

Kántor Loisz

Kelemen Mária

Kerekes Katalin

Kerekesné Bokor Melinda Erzsébet

Kirkósa Sándor

Kiss Sándor Józsefné

Kiss-Varga Viktória

Klinger Mónika

Kónya Judit

Kovács Andrea

Kovács-Kelemen Mária

Köllő Ildikó

Kvaszné Matkó Magdola

Kvaszné Matkó Magdolna

Lasztócziné Herkó Katalin

Lendvai Velenczei Izabella

Leszták Iván

Mácsainé Bárácz Nóra

Magyar László

Máté Andrea

Mile Lajos

Molnár Viktória

Murányi Viktória

Murányiné Horváth Hajnalka

Nagy Ágnes

Nagy Levente Péter

Nemes Renáta

Némethné Nahalka Éva

Nowicka Molnár Malgorzta

Palya Elzbieta

Papp Zoltán Gáborné

Pentaller Dorina

Péter Georgina

Petz Nándorné

Róka Melinda

Rózsa Zsanett

Seres Lászlóné

Serfel Boglárka

Simon Andrea

Simon Ildiko

Soltóné Lukács Zsuzsanna

Staberecz Tímea

Staberecz Tímea

Switka-Pál Barbara

Szabó Andrea

Szabó Andrea Tünde

Szabó Tímea

Szabó Zsuzsanna

Szabóné Vörös Anna

Szedmák Judit

Szkokné Hornung Mária

Tanács Anita Mária

Tóth Melinda

Tóth-Ábri Henriette

Turi Kinga

Vajda Lászlóné

Vámos Margit

Varga Edith

Vargáné Berta Ildikó

Vargáné Pató Edit

Veszelovits Tünde

Villás Beáta

Vincze Mariann

Zilahi Éva


SZAKFORDÍTÓK

Az alábbi szakfordítók (szakfordító lektorok) aláírása és bélyegzőlenyomata áll a MOKK rendelkezésére:

Fordítóiroda

Cím

Elérhetőség

Szakfordító

Czopyk és Társa Fordítóiroda Kft.
(az átalakult Czopyk és Társa Bt. jogutódja)

1157 Budapest, Erdőkerülő u. 10 II/10.

+36-1-202-2623

+36-30-202-26-23

Czopyk Erzsébet Gabriella

Bónyainé Mikes Katalin Izabella

Szani Edit

Tréfás Hajnalka

Kollár Gábor

Simonfi Éva

Horváth Andrea

Horváth Tamás

Vodila Gergely

Oláh Tímea Katalin

Hankovics András

dr. Bertók Réka

Jámbor Bronislava

Czár Iván Tamás

Segesdi Mónika

Linguarium Kft.

1075 Budapest,
Madách Imre út 13-14.

+36-1-486-0508

Bodrogi József

Genát Andrea

Hargitai Helga

Hargitai Petra

Kardos Zoltán

Karikás Andrea

Majorné Lovas Anikó

Ryszard Fraszczak

Tóth Gabriella

Tóth Katalin

Languages International BT.

1174 Budapest
Bulyovszky u. 35.

+36-20-9-346-101
+36-30-864-6584

Dr. Szomor Erika

Karsai Gábor

1082 Budapest

Nap u. 29.

+36-20-435-9337

+36-1-210-37-97

Karsai Gábor

dr. Martin Anita

2800 Tatabánya

Komáromi u. 3.

+36-34-309-572

dr. Martin Anita

Kelemenné Berta Mária

3100 Salgótarján

Fáy András krt. 15.

+36-30-337-1651

Kelemenné Berta Mária

TRM Kft.

1015 Budapest

Hattyú u. 14.

+36-1-5999-299

Fülöp István Antal

Concord Fordítóiroda Kft.

1025 Budapest

Pusztaszeri út 70/c

+36-1-336-11-48

Szűcs Tünde

Szabó István Gábor

REFLEX Fordítóiroda Kft.

3530 Miskolc

Perczel Mór u. 11.

Énekes Lajos

Asztalos Erika

SYNERGIA Műszaki Fordítóiroda és Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest

Hunyadi László u 27.

Kocsmár Péter

pepperea Fordító és Tanácsadó Kft.

1083 Budapest

Szigony u. 10.

Kiss Bertold

Benedicty Gergely

2089 Telki

Berkenye u. 21.

+36-20-912-22-62

gergely@benedicty.hu

Benedicty Gergely

Alexi Hivatalos Szakordító Iroda

1012 Budapest

Logodi u. 24.

Márki Natalja

BeneDictum Kft.

1066 Budapest

Zichy Jenő u. 38. fsz. 1.

+36-20-2642-310

Lipták Benedek

Bodrogi József

Dr. Simon Zoltán

Boldizsárné Kovács Márta

Szabó Hédi

Fordítunk Kft.

1132 Budapest, Váci út 14.

+36-1-781-1926

Jankowski András

Vinczeffy Ágota

Tóth Fordító és Tolmácsoló Bt.

Mátyás Zoltán Róbert

Tecum Kft.

1093 Budapest, Zsil u.7.

+36-1-456-0220

Farkas Csaba

Horváth György

Máté Mária Tímea

Nagyváriné Vajda Katalin

Pátrovics Imre

Schaffler György

Széchey Noémi Anna

Tauz Judit

Dr. Gilioli Alessandro

2071 Páty, Körtés utca 13.

Dr. Andrási Ágnes Katalin

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 46. IV/19.

Dr. Barta Péter

1022 Bp. Fillér u. 88.

06-30-555-73-95
barta.peter@iif.hu

Genát Andrea

1031 Budapest, Emőd u. 9.

Dr. Cocora Beatrice Roberta szakfordító

1065 Budapest, Révay köz 1. szám 4. em. 1. ajtó

+36-30-682-4766
office@lawlang.hu

Ekvilog Kft.

1238 Bp. Kő u. 20.

+36 1 212 9269
+36 20 925 4381
Juhász Viktória szakfordító

Megjegyzés: Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet 5. § - ának (2) bekezdése szerint a hiteles fordítás tanúsítvánnyal történő ellátása iránti kérelemhez a kérelmező mellékelheti a hiteles fordítást készítő személynek vagy szerv vezetőjének közjegyző által hitelesített aláírását és bélyegzőlenyomatát is, ha az arról készült minta nem áll a tanúsítványt kiállító szerv rendelkezésére.