Belépés közjegyzőknek

Papíralapú kérelmek, űrlapok


A közjegyzői eljárással összefüggő adatkezelés minden esetben uniós jogforrás, törvény, kormányrendelet vagy más jogszabály rendelkezésén alapul. Az adatkezelő a személyes adatokat jogszabályban rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását eredményezheti. A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről szóló tájékoztatót megtekintheti az alábbi linken: (Tájékoztató a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről)


2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat (https://mokk.hu/ugyfeleknek/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol.php) !

Apostille kiállítása, közbenső hitelesítés iránti eljárás
Európai fizetési meghagyásos eljárás (EUFMH)
Közjegyzői Levéltárhoz benyújtandó űrlapok, nyomtatványok
Közjegyzői okiratról készült hiteles kiadmány, kivonat kiállítására irányuló kérelem
Közjegyzői okirat-szerkesztési eljárásra irányuló kérelem
Pályázati űrlap joghallgatók részére a MOKK ösztöndíjához