Belépés közjegyzőknek

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN (BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSÉRT) FIZETETT ELJÁRÁSI DÍJ VISSZATÉRÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM


Az alábbi űrlapot kizárólag természetes személy, társasház, illetve egyház mint ügyfél nyújthatja be!
A kitöltött és kézzel aláírt eredeti papíralapú kérelmet a MOKK Pénzügyi és Számviteli Irodájához kell előterjeszteni postai úton a 1441 Budapest, Pf. 65 címen. (Eredeti melléklet csatolása esetén kizárólag a postai előterjesztés választható.) Amennyiben a csekken megfizetett összeg nem került felhasználásra, akkor kizárólag eredeti csekkre vagy olyan posta által kiállított eredeti igazolásra lehet díjvisszatérítést teljesíteni, amely tartalmazza a csekk-képet is. Minősített elektronikus aláírással vagy AVDH-val hitelesített formátumban megküldhető a kitöltött díjvisszatérítési kérelem elektronikus úton is a penzugy@kamara.mokk.hu e-mail címen. (E-mail-en megküldött, de elektronikus aláírás pl. e-szignó, AVDH nélküli kérelmet nem fogadunk el.)
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles személy (pl. egyéni vállalkozó, cég, civil szervezet, jogi képviselő) az erre rendszeresített elektronikus űrlapon nyújthatja be a kérelmét. Az elektronikus űrlap a Elektronikus űrlapok oldalon a 2. sorszám alatt található.
A díjvisszatérítési formanyomtatvány egyéb elektronikus csatornán (pl. e-mailen) kizárólag akkor továbbítható, amennyiben megfelelő elektronikus aláírással van ellátva.