Belépés közjegyzőknek

gkZONY - Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartása


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-i hatálybalépése óta a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 48/A. §-a szerinti, egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásába (gkZONY) új zálogjogot nem lehet bejegyezni. Ugyanakkor a még fennálló, a gkZONY-ba bejegyzett zálogjogok módosítása, valamint törlése továbbra is a 2014. március 14-én hatályban volt szabályok [80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet] szerint történik.

A gkZONY-ba a hitelbiztosítéki rendszer internetes felületén (https://hbny.mokk.hu) keresztül bárki ingyenesen betekinthet.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás (A közjegyzőről > A közjegyzői tevékenység > A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt olvashat.

A 2014. március 15-e óta létrejött zálogjogot a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kell bejegyezni.

A gkZONY – Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának vezetése körében a közjegyző kérelemre jár el, amelyet a gkZONY-tajekoztatok.php menüpont alatt ér el.