Belépés közjegyzőknek

Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása


2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat (https://mokk.hu/ugyfeleknek/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol.php) !

A közjegyző hatáskörébe tartozik az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír vagy okirat (pl. takarékbetét, váltó, csekk) pótlásához történő segítségnyújtás.

A pótláshoz az értékpapír vagy okirat semmissé nyilvánítása szükséges, amelyet a közjegyzőtől erre irányuló kérelemmel lehet kérni. A semmissé nyilvánítás lényege, hogy a közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapírral, okirattal a benne foglalt jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni a továbbiakban már nem lehet és sor kerülhet azok pótlására.

A közjegyző a kérelemben foglalt adatokat tartalmazó ún. hirdetményt bocsát ki. A hirdetményt 6 hónapra - mely időtartam váltó és csekk esetében 1 hónap, okirat esetében pedig 1 hónapra leszállítható - közzé kell tenni. A hirdetmény közzétételről a Magyar Országos Közjegyzői Kamara gondoskodik azáltal, hogy a hirdetményt az interneten folyamatosan elérhető, nyilvános, díjmentesen bárki által megtekinthető elektronikus nyilvántartásban jeleníti meg.

A hirdetmény közzétételének lényege, hogy a közzététel időtartama alatt az értékpapír, okirat birtokosa az eljárást folytató közjegyzőnél az értékpapírt, okiratot bemutathatja, vagy az értékpapír, okirat hollétére vonatkozóan adatot jelenthet be. Ezekben az esetekben a közjegyző az eljárást megszünteti. Amennyiben azonban értékpapír, okirat bemutatására vagy az értékpapír, okirat hollétére vonatkozóan adat bejelentésére nem kerül sor, úgy a közjegyző az értékpapírt, okiratot semmissé nyilvánítja. A közjegyző semmissé nyilvánító végzése alapján a kibocsátó új értékpapírt, okiratot bocsát ki és a jogosult rendelkezésébe adja.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás (A közjegyzőről > A közjegyzői tevékenység > A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt olvashat.