Belépés közjegyzőknek

Egyéb nemzetközi kapcsolatok


I. Európai Közjegyzői Hálózat (ENN-European Notarial Network-RNE-Réseau Notarial Européen)

Az Európai Közjegyzői Hálózat az európai közjegyzőség tudományos együttműködési, valamint képzésért felelős szervezete. Tagsága megegyezik a CNUE tagságával (22 teljes jogú és 1 megfigyelői státuszú tag), a tagok képviseletét a tagközjegyzőségek által kijelölt kapcsolattartók (interlocutor/interlocuteur) látják el.


A Hálózat belső és külső tevékenysége elkülönül egymástól. Belső tevékenysége a közjegyzők, valamint a kamarák részére történő tájékoztatás nyújtás, valamint az európai szintű közjegyzői képzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A szervezet külső tevékenysége a nagyközönség számára létrehozott többnyelvű információs honlapok létrehozatalában testesül meg, melyek a következő linkre kattintva érhetők el:


ARERT/ENRWA (Végrendeleti Nyilvántartások Európai Hálózatának Egyesülete - Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires/European Network of Registers of Wills Association)II. Francia-Magyar Bizottság (Comité franco-hongrois)

A Legfelsőbb Közjegyzői Tanács, a Conseil supérieur du notariat és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara képviselői 2013 áprilisában Budapesten írták alá a Francia-Magyar Bizottság Alapító Chartáját. A Charta hivatalos keretbe foglalja a két közjegyzőség intenzív együttműködését, kölcsönös segítségnyújtásról, rendszeres információcseréről és kétoldalú találkozókról rendelkezik.III. Közép-Európai Közjegyzői Együttműködés (Hexagonale)

A Hexagonalét 1998-ban alapították Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia közjegyzői kamarái. A szervezet célja a résztvevő közjegyzőségek közötti szakmai együttműködés intenzívebbé tétele, a kölcsönös segítségnyújtás és a rendszeres információcsere. A Hexagonale elnökségét a tagok rotációs rendszerben látják el. 2016 a szlovén elnökség éve, a legutóbbi magyar elnöki év 2014 volt.IV. Külföldi közjegyzői kamarák:

Ausztria - Österreichische Notariatskammer
Belgium -
Conseil International du Notariat belge/ Internationale Raad van het Belgisch Notariaat


Bulgária - Нотариална Kамара нa Република България
Csehország -
Notářská komora České republiky
Észtország -
Eesti Vabariigi Notarite Koda
Franciaország -
Conseil Supérieur du Notariat


Görögország - Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας- Ελληνική Συμβολαιογραφία
Hollandia -
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Horvátország -
Hrvatska javnobilježnička komora
Lengyelország -
Krajowa Rada Notarialna


Lettország - Latvijas Zvērinātu notāru padome
Litvánia -
Lietuvos Notaru Rumai
Luxemburg -
Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg


Málta - Kunsill Notarili ta' Malta
Németország -
Bundesnotarkammer
Olaszország -
Consiglio Nazionale del Notariato


Portugália - Ordem dos Notarios Portugal
Románia -
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România


Svájc - Schweizerischer Notarenverband/Fédération Suisse des Notaires/Federazione Svizzera dei Notai
Szlovákia -
Notárska komora Slovenskej republiky
Szlovénia -
Notarska Zbornica Slovenije
Spanyolország -
Consejo General del Notariado


Törökország - Turkiye Noterler BirligiV. Területi kamarák nemzetközi kapcsolatai:

Budapesti Közjegyzői Kamara - Rhône Megyei Közjegyzői Kamara (Lyon)

A BKK és Lyon együttműködése 2014 októberében került formalizáltan lefektetésre. A kamaraközi találkozókra kétévente kerül sor, egy meghatározott téma köré szervezve. A lyoni alakuló ülés központi témájaként a francia és magyar házassági vagyonjoggal ismerkedhettek meg a kamarák képviselői.


Pécsi Közjegyzői Kamara - Aix-en-Provence Közjegyzői Kamarája

Aix-en-Provence és Pécs területi kamarái, dr. Szili Zoltán és Philipe Armengau elnökök vezetésével 2014 őszén, a két város testvérvárossá válásával egyidejűleg kötöttek együttműködési megállapodást Aix-en-Provence-ban. Az első ülésen a kamarák bemutatását követően, a delegációk tagjai a francia és a magyar házassági vagyonjogi rendszerekkel ismerkedtek meg. Az együttműködés második ülésére, melynek témái a francia közjegyzők státusza, a francia elektronikus közokiratok, a magyar elektronikus eljárások és az Európai öröklési rendelet voltak, 2015 őszén Pécsett került sor.VI. Információs Weboldalak

Cselekvőképtelen és cselekvőképességükben korlátozott személyek Európában - The Vulnerable in Europe


A weboldal 22 európai állam kiskorú és felnőtt cselekvőképtelen, illetve cselekvőképességükben korlátozott személyekre vonatkozó jogáról tartalmaz információkat angol, francia, német és spanyol nyelven, érintve többek között a kiskorú felügyeletével, a gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozatokkal, valamint az orvosi kezelés visszautasításával kapcsolatos nemzeti szabályokat.


A weboldal elérhetősége: http://www.the-vulnerable.eu/

Ingatlanvásárlás Európában - Buying property in Europe


A portál 22 európai uniós tagállam ingatlan-adásvételre vonatkozó szabályait ismerteti angol és francia nyelven, érintve a szerződéskötést megelőző, a szerződés megkötésére vonatkozó, valamint a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket, kitérve egyúttal egyes adójogi kérdésekre is.


A honlap elérhetősége: www.buyingmyhome.eu


Európai Közjegyzőkereső - European Directory of Notaries


Az Európai Közjegyzőkereső 22 európai ország mintegy 40 000 európai közjegyzőjének elérhetőségét tartalmazza. Újdonság a keresőben, hogy lehetőséget nyújt a közjegyző által beszélt nyelvek szerinti keresésre, így például egy magyar állampolgár könnyen kiválaszthatja, hogy a célországban mely közjegyző beszéli anyanyelvét. A portálon térkép segíti a közjegyző irodájának megtalálását.


Fontos: az egyes országok közjegyzői nyelvhasználatra vonatkozó jogszabályai eltérőek. A weboldal a külföldi közjegyzők esetén az általuk megadott, beszélt nyelveket tartalmazza, azonban nem garantált, hogy az adott közjegyző jogosult az okirat idegen nyelven történő elkészítésére (pl.: Franciaországban minden közjegyzői okirat francia nyelven készül, idegen nyelvű változat esetén hivatásos fordító igénybevétele szükséges.) A nyelvhasználati szabályokról érdeklődjön a kiválasztott közjegyzőnél vagy annak kamarájánál!


A weboldal elérhetősége: http://www.notaries-directory.eu/

Öröklés Európában - Successions in Europe


A honlap 22 európai állam öröklési jogáról nyújt átfogó információt angolul, franciául és az adott állam nyelvén/nyelvein, ismertetve az öröklés tervezésével, az örökléssel, valamint az öröklési adókkal kapcsolatos legfontosabb nemzeti rendelkezéseket.


A weboldal elérhetősége: www.successions-europe.eu

Párok Európában - Couples in Europe


A honlap 28 európai állam házassági vagyonjogi rendszeréről nyújt naprakész információt 22 nyelven, érintve többek között a törvényes és szerződéses rendszerekre, a vagyonjogi szerződésekre és azok nyilvántartására, valamint az élettársak vagyonjogi viszonyaira vonatkozó szabályokat.


A weboldal elérhetősége: www.coupleseurope.eu

IRENE (Európai Közjegyzői Kutatási és Tanulmányi Intézet - Institut de Recherches et d’Études Notariales Européen)


Az IRENE a CNUE megalakulása előtt, 1990-ben, alapítványi formában jött létre. Célja a közjegyzői kutatás elősegítése a nemzetközi magánjog és az uniós jog területén, emellett közreműködik kiadványok publikálásában is. Az IRENE, mely 2015 novemberében, Bécsben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, rendszeresen szervez szemináriumokat, elsősorban az öröklési jog, valamint az öröklési adók témakörében. Az IRENE munkanyelve a francia.


Weboldal: http://irene.de/fr/