Belépés közjegyzőknek

Adatok a határidő számításához


Tisztelt Felhasználóink!

Az Fmhtv. 58. §-ának (3) bekezdése alapján a MOKK FMH rendszere útján végzendő eljárási cselekmények szempontjából az alábbi elérhetőségen jelzett napok a munkanapokban és a napokban megállapított határidőkbe nem számítanak bele.

Adatok az eljárási határidő számításhoz


MOKK