Belépés közjegyzőknek

UINL


Union International du Notariat Latin – A Latin Típusú Közjegyzőségek Nemzetközi Uniója

A civil szervezetként működő UINL 1948-ban, Buenos Airesben alakult meg, 19 tag részvételével. Az UINL-nek jelenleg 87 tagja van. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 1992 óta vesz részt az Unió munkájában. Feladata a közjegyzőség képviselete nemzetközi intézményeknél, együttműködés és részvétel a nemzetközi intézmények munkájában, jogtudományi kutatás, különösen a közjegyzőséggel kapcsolatban. Az UINL elősegíti a közjegyzők és a közjegyzőségek együttműködését, a rendszeres információcserét, támogatja az újonnan kiépülő latin típusú közjegyzőségeket. A szervezet legfrissebb jelentős eredménye ez utóbbi téren: Thaiföld közjegyzőségének megalapításában való aktív közreműködés.

Az UINL-t az 5 évre megválasztott elnök képviseli, a 2014 és 2019 közötti ciklusban ezt a pozíciót Daniel-Sédar Senghor, szenegáli közjegyző tölti be. Az Unió legfőbb döntéshozó szerve a Tagok Gyűlése (Assemblée des notariats membres - General Meeting of member notariats), melyben minden tag 1-1 szavazattal rendelkezik. Az UINL végrehajtó szerve az Igazgatótanács (Conseil de Direction – Steering Committee), melyben 28 igazgató (conseiller -councillor) lát el folyamatos tevékenységet. A 172 tagból álló Általános Tanács (Conseil Général – General Council), valamint a kontinentális és interkontinentális bizottságok az Unió javaslattevő, stratégiai, gazdasági, szociológiai, illetve tudományos-kutató szervei. A Tagok Gyűlése és az Általános Tanács évente kétszer ülésezik, 2014 őszén Budapest látta vendégül a világ közjegyzőit.

A szervezet hivatalos nyelvei az angol, a francia és a spanyol. Az UINL bizottságai a közjegyzői hivatásrend jogi és technikai együttműködésének szervei, melyek munkacsoportjai témaspecifikusan kerültek kialakításra. A kontinentális bizottságok évente, előre meghatározott időpontokban, az interkontinentális bizottságok pedig a Tagok Gyűlése, valamint az Általános Tanács ülésével egy időben üléseznek.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara az Európai Ügyek Bizottságának (CAE-Commission des Affaires Européennes - European Affairs Commission) tagja.

A Bizottság évente két alkalommal ülésezik, ország-jelentéseken és személyes eszmecseréken keresztül történik a tapasztalatok megosztása. A Bizottság tagjai a CNUE teljes jogú tagjai, valamint Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Koszovó, Monaco, Montenegró, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és a Vatikán közjegyzőségei, valamint a kizárólag Londonban tevékenykedő scrivenerek.

Fontos! AZ UINL a világ közjegyzőinek érdekegyeztető és együttműködési fóruma, a szervezet nem jogosult közjegyzőkkel szembeni panaszigények elbírálására, valamint jogi kérdések megválaszolására. Ilyen vagy ehhez hasonló kérdéseivel szíveskedjen a megfelelő közjegyzői szervhez fordulni!

A szervezet weboldala: http://www.uinl.org

A szervezet dél-amerikai irodájának weboldala: http://www.onpi.org.ar

A szervezet e-mail címe: uinl@uinl.org